Acidex Food BAC 27

Артикул: нет
0 руб.
поделиться

15%-li  persirkə turşusu tərkibli turşu mühitli dezinfeksiya vasitəsi bakteriyalarla, kiflə, maya göbələkləri ilə, viruslarla, sporlarla tez, etibarlı və effektiv mübarizə aparır, davamlı təsir göstərir, asanlıqla və tam yuyulur, köpüklənmir, ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir.

Məhsul hətta aşağı temperaturlarda və zəif qatılıqda geniş mikrobioloji təsirə malikdir. Süd, ət istehsalında, pivə zavodlarında, içki istehsalı müəssisələrində istifadə olunur.

Unikal dezinfeksiya vasitəsidir - Acidex FOOD BAC 27  vasitəsinin antibakterial, sporəleyhinə və virusəleyhinə təsiri hüceyrə membranının turşu təsirindən parçalanması və mikroorqanizmlər üçün həyati vacib ferment sistemlərinin dezaktivasiyasına əsaslanır.  Bu təsir mexanizmi təkrar çirklənmə hallarının qarşısını alır və, hətta, aşağı temperaturlarda etibarlı dezinfeksiyanı təmin edir.

Münasib qatılıq səviyyəsi, temperatur və texnoloji proses çirklənmənin dərəcəsi və xarakterindən asılı olaraq hər dəfə ayrıca seçilir.

pH səviyyəsi: 2

Qablaşdırma:  20  kq

Məhsul kateqoriyalarda göstərilib:

Geriyə